45.

Sa smeškom i čudnim sjajem u očima, Dagonet je posmatrao sukob. Ljudi oko njega su žagorili u neverici, neko se setio i da navija. Lord se nije potrudio da ga opomene.

-Da li ih štiti poslanstvo?

-Ništa osim tvoje volje? – Aruna podiže obrve. Nije bila tu kad su dojahali, ali nisu imali zastavu poslanika. Na kraju krajeva, došli su da zatraže presto, ne pregovore.

-Podseti me, koliko dugo ovo traje?

-Par ciklusa? – slegla je ramenima. – Više?

Da, i on se setio koga će pitati, Aruna nikada nije vodila računa o datumima. Uzdahnuo je. Bilo bi viteški pustiti ih da odu. Bilo bi i poželjno da se međusobno pokolju. Pružio bi sliku sebe kao pravednog i milosrdnog, baš kako je zamišljao da bi Lord trebalo da bude. I koliko ciklusa bi još straćili na besmisleni rat? On se vratio iz mrtvih, ali niko drugi neće. Kanalisao je Sahdijev manir vladanja koliko je dugo mogao. Od kako ga je u snu video kako prelazi dalje, više nije osećao spokoj prestola. Izgarao je vatrom da rasturi dezorijentisanu grupicu ispod zidina. Dva Lorda na izvol’e – tako blizu – ko bi odoleo?

-Reci Raskalku da izjaše. Nek rastera gamad.

Neko je uzviknuo naredbu, neko drugi ju je vikom ponovio. Kapija se uvežbano raskrili, zvuk metala i kože prelepo je zazvučao ušima ratnika kada su ljudi konjičkog odreda uzjahali kao jedan. U galopu sunuše kroz dveri. Ćelavi ratnik na čelu mahao je ogromnom sekirom.

Nije brinuo zbog Raskalka. Davno je napravio dogovor da zapovednicima: ako im ikada ijedan Lord padne šaka, napraviće izuzetak i zarobiti ga. Tada je imao na umu stvaranje saveznika, smirivanje strasti. Sada bi mogao i da se predomisli.

Aruna ga dokači po mišici, privlačeći mu pažnju. Pokazivala je ka njihovoj tvrđavi. Plamen je lizao zamak Lordova.

***

Ostale priče Gospodara severa