27.

-Sanjao sam – prošaputao je u njenu savršenu ušnu školjku dok se grčevito pribijala uz njega. Zagrlila ga je još jače, puštajući ga da kaže sve što želi, sve što misli, sve što je ikada sanjao o njima dvoma i budućnosti, sva sećanja u koja se uljuljkivao dok je nije bilo – a on više nije imao glasa, niti ikakvu želju da bilo šta govori. Jedino je bilo bitno da oseća njenu glatku kožu pod prstima, da licem prolazi kroz grivu njene kose, da je drži i ne pušta. Više nikada nije želeo da je pusti da ode od njega.

***

Ostale priče Gospodara severa